MENU
Aula_close Layer 1

Skolerejser

Skolerejser

Skolen har en tradition for at afvikle lejrskole på 5. årgang. Denne går til et sted i Danmark og hel årgangen er af sted sammen.

På 9. årgang er traditionen at hele årgangen tager til udlandet, f.eks til Berlin, hvor der samarbejdes med en tilsvarende tysk skoleklasse/årgang.