MENU
Aula_close Layer 1

Vision og værdier

Vision for Hellerup Skole

Når eleverne slutter deres skolegang hos os, har de sammen med medarbejdere og forældre samarbejdet om, at de:

  • kan deltage i uddannelse med høj faglighed, nysgerrighed og kreativitet
  • er innovative og kan løse komplekse udfordringer i et ligeværdigt og produktivt fællesskab
  • kan indgå i relationer med åbenhed og selvforståelse
  • deltager reflekterende og kritisk i et demokratisk samfund og har forståelse for vores historiske, kulturelle, globale og digitale forhold

Vores tre hovedområder: dannelse, faglighed og kompetencer

Vi har defineret tre områder, som elever, forældre og medarbejdere arbejder på at udvikle, nemlig dannelse, faglighed og kompetencer. Områderne hænger tæt sammen; de er hver især forudsætninger for hinanden, de supplerer hinanden, og de skaber en fælles base.

Dannelse

Dannelse gør vores elever til hele mennesker, der kan navigere i fremtidens samfund på baggrund af personlige værdier, kritisk refleksion, demokratisk sindelag og kompetencer til at styrke relationer mellem mennesker. Vores definition af dannelse tager udgangspunkt i Folkeskolens Formålsparagraf

Faglighed

Elevernes faglighed skal efter folkeskolen kunne anvendes i uddannelse og arbejde - både indenfor de enkelte fagområder og i tværfaglige forløb. Fagligheden er beskrevet i Fælles Mål som vidensmål, færdighedsmål og kompetencemål.

Kompetencer

Kompetencer handler om, at eleverne - alene og sammen med andre - skal kunne anvende fagligheden til løsning af komplekse problemer og få kreative og innovative idéer. Vores kompetenceforståelse tager udgangspunkt i det 21. århundredes læringskompetencer.