MENU
Aula_close Layer 1

Indskoling 0.-3. klasse

Indskolingen på Hellerup skole

 

I indskolingen er det vores største og vigtigste opgave at danne den mest trygge, motiverende og udfordrende ramme for det gode børneliv. Det der på sigt giver børnene mod og mulighed for at skabe sig en god tilværelse for hele livet.  

Som rettighedsskole arbejder vi for, at børnene oplever og lærer rummelighed, respekt, tryghed, engagement og ansvarsfølelse. (Børn har krav på, at skolen giver dem mulighed for at udvikle sig både personligt, socialt og fagligt.) 

Indskolingen på Hellerup Skole har som formål at skabe en hverdag for børnene, hvor skole og fritid er en integreret helhed, det vi kalder den hele dag. Børnene møder de samme voksne igennem dagen.

Skoleåret er opdelt i perioder med temaer/projekter samt kursusuger ind i mellem. Kursusuger er uger, hvor undervisningen foregår i klasser med traditionelle fag. I temaer/projekter arbejdes der med en fælles overskrift på kryds og tværs af klasser og fag. Vi tror på, at denne varierede organisering af undervisningen er vigtig for børnenes læring og ikke mindst deres fortsatte lyst til at lære.

Vi anvender mange forskellige læringsstrategier i undervisningen gennem hele året som for eksempel læringsstile, cooperative learning, storyline og peer to peer. Når vi arbejder med temaer, er det også for at skabe rum for fordybelse og helhed i læringen. Vi ønsker dermed at gøre undervisningen mere meningsfuld for børnene. Vi er optagede af også at skabe undervisning og læring uden for skolens fysiske rammer.  Vi tror på, det giver børnene kvalitet i skoledagen.

I GFO-tiden har børnene brug for at få tid til et pusterum efter en lang skoledag. Vi ønsker at give børnene mulighed for at lege deres egne lege og derved lære at begå sig i alle de relationer og venskaber, der er i vores GFO. 
Den mulighed, vi her giver børnene til at udvikle deres sociale kompetencer ved hjælp af den frie leg, er en vigtig del af læringen om egne handlemuligheder og det hjælper det enkelte barn til at tro på sin egen evne til at være selvhjulpen. 
Dette selvværd er også med til at styrke barnets identitet og underbygger trivslen i klassen.

 Eftermiddagsaktiviteter på tværs af de to indskolingsområder er blandt andet: 

  • Kulturium: male, tegne, save, hamre, bygge m.m. 

  • Bordtennis

  • Udeaktiviteter: mad, bål mm. 

  • Forum (gymnastiksalen) 

  • Stor fodboldkamp i Forum 

  • Kreaværksted 

  • Spilleværksted 

  • Ture