MENU
Aula_close Layer 1

Om Hellerup skole

Hellerup Skole

Hellerup Skole er anderledes både i arkitektonisk og pædagogisk forstand. De to ting hænger uløseligt sammen og skaber grobund for respekt og fællesskab, som fører til glade børn, der trives.

Skolen ligger lige ved vandet, og både indendørs og udendørs er der masser af muligheder for læring og leg. Her er ingen traditionelle klasseværelser, men områder hvor eleverne kan fordybe sig, arbejde på tværs af fag og årgange, lade sig inspirere eller modtage helt almindelig undervisning.

Vores skole er et sted, hvor mange mennesker arbejder og fungerer sammen, og du vil opleve nærværet og dynamikken, så snart du træder ind på området: stor aktivitet et sted og koncentreret fordybelse et andet sted.

Fleksibel bygning understøtter vores måde at undervise

Arkitekturen understøtter en skole, hvor undervisningen tager udgangspunkt i mange forskellige måder at tilegne sig ny viden og færdigheder på. I den fleksible bygning arbejder eleverne eksempelvis i hjemområderne, på podier, i stillekroge eller på de brede trappetrin i vores fællesarealer.

Ofte arbejder eleverne i projekter, som giver dem mulighed for at bruge deres viden i forhold til virkeligheden – præcis som de vil gøre det, når de senere i livet skal studere, arbejde og engagere sig i udviklingen af samfundet.

Respekt for hinandens styrker og svagheder

Hos os forventer vi, at både børn og voksne gør sig umage. Den viden, man bedst husker, er den, man selv er med til at finde og udvikle og bruge sammen med andre. Det gælder også, når man skal lære at fungere i et fællesskab, og når man skal lære at håndtere konflikter.

De bedste oplevelser og de bedste muligheder for at lære får man ved at lære hinanden så godt at kende, at man respekterer hinandens styrker og svagheder. På den måde får eleverne det godt sammen, og vi forebygger mobning.

Vi udvikler optimale læringsmiljøer til eleverne

Takket være vores fleksible bygning og vores undervisningsmetoder tiltrækker vi dygtige og engagerede pædagoger og lærere, der blandt andet motiveres af at udvikle optimale læringsmiljøer for eleverne. Der er ofte undervisningsforløb på tværs af klasser og fag, og samarbejdet mellem lærere og pædagoger er stærkt og dynamisk.

Undervisningsmetoderne er baseret på vores ønske om at ruste eleverne bedst muligt til fremtiden. Derfor stiller vi høje krav til dem om selv at tage ansvar og om at engagere sig i deres læring. Alle vores elever forlader skolen med kompetencer, som retter sig mod det 21. århundrede. Vi lægger blandt andet vægt på, at de bliver klædt på til at tænke nye løsninger på kendte problemer.

Vi har fokus på, at alle elever skal blive så dygtige, som det er muligt, og det faglige niveau er derfor højt. Fagligheden er i fokus både i de enkelte fag, og når eleverne får lejlighed til at kombinere deres faglighed på tværs af fagene i forløb, som de kan genkende fra deres egen virkelighed. Til elevernes egen virkelighed hører også den digitale verden, og elementer derfra bliver ofte integreret i de tværfaglige forløb.

Eleverne styrkes i at tænke og arbejde både selvstændigt og sammen, og de opdager hurtigt, at de tilegner sig viden på forskellige måder. Derfor lærer de naturligvis også forskelligt.

Vi tror på, at vi skal bruge forskelligheden konstruktivt, så vi sammen gør hinanden bedre og danner stærke fællesskaber. For skolen er allerbedst, når elever, lærere, pædagoger og forældre respekterer hinanden, og gør deres bedste.