MENU
Aula_close Layer 1

Elevrådet

Elevrådet på Hellerup skole

Elevrådet på Hellerup Skole, som består af to elevrådsrepræsentanter fra alle klasser på mellemtrinnet og i udskolingen, mødes den sidste onsdag i hver måned.

Her drøfter vi store som små aspekter af livet på Hellerup Skole. Temaerne er mangeartede og kan berøre alt fra rygepolitik, til indførsel af affaldssortering, struktur i forhold til skoledagen samt organisering af pausernes længde og placering.

Det kan også handle om kommunikation og samarbejdet mellem elevrådet, skolebestyrelsen og kommunen. Om bevægelse i undervisningen, skolens indeklima, toiletforhold, karakter(p)ræs, motivation, vores fysiske/psykiske arbejdsmiljø på skolen, herunder fællesskaber, sammenhold, tryghed og trivsel, samt læringsmiljøet på de forskellige årgange. Madbodens udvalg er altid et brandvarmt emne, mens indretning af skolen, skolens traditioner, mærkedage og højtider også er temaer som løbende er til debat og diskussion.    

Ansvarlig og facilitator for elevrådet er Søren Lønstrup.